×

Wat bij ongevallen?

  Een ongeval? Wat nu?

 • We wensen je het niet toe, maar soms krijg je als sporter af te rekenen met een blessure. We helpen je graag verder in de administratieve verwerking van je dossier en wensen je een spoedig herstel! Onze leden zijn via Ethias verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.
 • Hoe ga je te werk:
  1. Download het ongevallenformulier. Download formulier
  2. Vul rubriek A in, de clubgebonden gegevens zullen wij verder aanvullen en de clubverantwoordelijke zal rubriek A ondertekenen.
  3. Onderteken de verklaring in rubriek B.
  4. Laat rubriek C, het geneeskundig getuigschrift, invullen en ondertekenen door de betrokken geneesheer.
  5. Meld het ongeval zo snel mogelijk aan de club via onze contactpagina en stuur ons het ongevallenformulier door.  Wij bezorgen dit aan Ethias.
  6. Van zodra je aanvraag is goedgekeurd, ontvang je van Ethias een bericht met je dossiernummer.
  7. Het verzekeringscontract voorziet in terugbetaling van de behandelingskosten met verwijzing naar het RIZIV-barema tot beloop van het eventuele overschot nà tegemoetkoming van het ziekenfonds. Behoudens uitzondering komen slechts de in het ziekte- en invaliditeitsverzekeringsbarema voorziene prestaties in aanmerking voor vergoeding.  Op vertoon van de stavingsstukken en van de afrekening van het ziekenfonds vergoedt Ethias haar tegemoetkoming via overschrijving.
  8. Vooraleer je opnieuw de turnzaal in duikt - vergeet je Genezingsattest niet door te zenden! Je dossier wordt pas afgesloten wanneer het genezingsattest is opgestuurd.