×

Vertrouwenspersoon – API

  • Ritmica is een club gedragen door vrijwilligers. Mensen die zich belangeloos inzetten om te proberen aan alle leden een tof, sportief en fijn seizoen te bezorgen. Toch kan het gebeuren dat er iets fout loopt of dat u als lid, trainer of ouder een probleem ervaart.
  • Heeft U een vraag waarmee je bij niemand terecht kan ?

    Dan kan U terecht bij onze vertrouwenspersoon of API*, Els Vandermeulen. Zij is een onafhankelijk persoon en zal onpartijdig optreden en trachten een oplossing te bieden.

    Els is bereikbaar via het contactformulier. Duid als persoon die je wil bereiken 'vertrouwenspersoon' aan. Als club garanderen wij dat uw mail enkel door de vertrouwenspersoon kan gelezen worden.

  • * API = Onafhankelijk Aanspreekpunt Integriteit