×

Onze missie

Ritmica wil de gezondheid en het welzijn van jong tot oud bevorderen door het aanbieden van een gevarieerd en gedifferentieerd aanbod aan turn- en danslessen.

De lessen worden aangepast aan de verschillende leeftijdsgroepen en er wordt ingespeeld op de nieuwe trends en evoluties in de turn- en danswereld.  De club is toegankelijk voor iedereen, door een ruim aanbod in disciplines, voor alle leeftijden en naar ieders mogelijkheden, zowel sportief als financieel.

Tijdens de lessen wordt ook veel belang gehecht aan plezier en samenhang waardoor sporten bij Ritmica zorgt voor sociale contacten. Deze sociale contacten helpen de sporter om het langer vol te houden en zorgt voor samenhang binnen de club. Tevens worden ouders in de werking betrokken en wordt er samengewerkt met lokale jeugdverenigingen om de sociale verankering te bevorderen.

Onze visie

Met behulp van de nieuwe danszalen wil Ritmica blijven investeren in de uitbouw van verschillende turn- en dansdisciplines, hierbij rekening houdend met de nieuwste trends en evoluties. Op deze manier willen we de drop-out verminderen en het ledenaantal minstens op het huidige niveau houden.

Met de uitbouw van het aanbod, streeft Ritmica naar levenslang sporten voor iedereen, van peuter tot en met senior.

Nog meer opleiding van lesgevers, met een historiek binnen de club, staat hierbij centraal, omdat zij voor een stuk vergroeid zijn met de waarden van de club en deze verder uitdragen.

Met behulp van sociale media, de website en nieuwsbrieven wil Ritmica de communicatie binnen en buiten de club verder uitbouwen om de band met de leden, lesgevers en ouders te versterken.